Krav Maga Law Enforcement

(Krav Mga Policja)

Zadaniem personelu policyjnego jest egzekwować prawo . Podczas gdy żołnierz ma prawo do zabijania, cywil powinien chronić tylko siebie a VIP chroni swojego klienta; Stróż prawa chroni osoby i pilnuje przestrzegania prawa. Krav Maga jest elastycznym narzędziem, które może być modyfikowane w celu dopasowania zestawu technik do każdego kraju. W krajach demokratycznych jest problem – musi egzekwować prawo i chronić cywilów, oraz ograniczać użycie siły.

Odbywa się to przy klasyfikowaniu przemocy na poziomy zagrożeń: od najwyższego poziomu (broni palnej), poprzez umiarkowany (noże i paralizator), a na niższych poziomach (głos -kontrola). Prawo nie zezwala szkodzić cywilom (bez powodu) ale czasami Krav Maga to jedyna broń,jakiej może on używać. Na przykład, gdy zatrzymuje osobę i jej współmałżonek jest zły lub sfrustrowany i stara się przeszkodzić w aresztowaniu męża, stróż prawa nie może używać nadmiernej siły. Technika i taktyka KM może mu pomóc chronić siebie i swoich partnerów podczas wypełniania swej misji.

Ponieważ stróże prawa wyposażeni są w specyficzne narzędzia i broń, Krav Maga uczy ich, jak zwiększyć efektywność tych narzędzi do wypełnienia swojej misji w najlepszy możliwy sposób. (To znaczy nauczyć się efektywnie wykorzystywać kajdanki, nauczyć się wykorzystywać swój pistolet jako broń białą, jeśli nie chcesz lub nie możesz strzelić). Krav Maga dla stróżów prawa zapewnia techniki kontrolowania napastnika, osoby zatrzymanej, ale także bezpieczne wycofywanie się z miejsca zdarzenia gdy siły policyjne będą niewystarczające..

Krav Maga dla Policji to nauka:

  1. Zdolność do pracy pod dużym stresem. Krav Maga pozwala stróżom prawa działać, nawet w bardzo nietypowych i skomplikowanych sytuacjach
  2. Daje stróżowi prawa narzędzia do użycia siły(stosowanie środków przymusu bezpośredniego), która pozwala mu wypełnić jego misję (aresztowania, przeszukiwanie )
  3. Proces nauczania jest krótki – w związku z szybkim procesem rekrutacji
  4. Możliwość modyfikacji w zależności od kraju